Oferty pracy w ramach projektu MPD

Oferty pracy w ramach projektu ”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”  finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO nr RPWP.07.02.02-30-0001/18

Oferty pracy - personel medyczny

Oferty pracy - personel administracji i obsługi

Konkursy ofert