Jestes tu: Oferty pracy / konkursy »

Konkursy ofert

Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert w ramach projektu MPD

12-04-2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzania konsultacji pediatrycznych

26-04-2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii

26-04-2019

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie dyżurów medycznych ortopedycznych

27-03-2019

Archiwum konkursów