Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Oferty pracy / konkursy » Oferty pracy - personel medyczny »
Drukuj

Oferta pracy w ramach projektu MPD - Psycholog

 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Poszukuje kandydatów do zatrudnienia na czas trwania projektu pn. ”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”  

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020 WRPO nr RPWP.07.02.02-30-0001/18 na stanowisko: 

 

Psychologa

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, tytuł magistra psychologii,
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo oraz gotowość prowadzenia szkoleń edukacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 

Główne obowiązki:

 • udzielenie pomocy psychologicznej oraz rozpoznawanie możliwości psychofizycznych pacjentów,
 • sporządzanie opinii psychologicznej,
 • wsparcie kompetencji społecznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ich rodziców / opiekunów,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla pacjentów oraz rodziców / opiekunów,
 • określenie celów terapii, ocena ich realizacji zgodnie z systemem SMART,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych o tematyce: przyszłość funkcjonalna osoby z MPD,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowanie różnych form pomocy psychologicznej,
 • praca indywidualna z pacjentami w oparciu o aktualną wiedzę,
 • wsparcie i interwencja,
 • czynne uczestnictwo w procesie rehabilitacyjnym dzieci,
 • omówienie aktualnego postepowania terapeutycznego wobec pacjenta oraz wyznaczenie celów terapii,
 • praca z wykorzystaniem kwestionariusza oceny psychologicznej pacjenta i jego predyspozycji do życia społecznego i zawodowego (w zależności od wieku dziecka); Kwestionariusz Belbina, Kwestionariusz zainteresowań zawodowych, Kwestionariusz Scheina, Kwestionariusz Zainteresowań Sprangera.

 

Poszukujemy;

 • 1 osoby w wymiarze zatrudnienia 0,5 etatu.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie  na  umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu, na czas trwania projektu w Szpitalu o ugruntowanej pozycji w ortopedii  i rehabilitacji, w którym  leczymy i uczymy w oparciu o najwyższe standardy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu z siedzibą w  Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147,  moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Psychologa. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.” ,   
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia.

 

na adres: kancelaria@orsk.ump.edu.pl

W tytule wiadomości proszę podać: zatrudnienie ,,MPD”

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACYJNYCH  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147(dalej Szpital);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Psychologa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym w celu wskazanym w pkt. 2, adekwatnie do wymogów stosowanej w Szpitalu „Polityki Ochrony Danych Osobowych”;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Psychologa;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Psychologa.

 

Pracodawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

 

następny »
« wróć
Publikujący: Maciej Gerwatowski
Publikacja: 2019-07-05
Autor: Przemysław Daroszewski
Aktualizacja: 2019-07-05 11:26:18
Wizyt na stronie: 263
Archiwum: [wersji strony: 6]