Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Oferty pracy / konkursy » Oferty pracy w ramach projektu MPD »
Drukuj

Oferta pracy w ramach projektu MPD - Rejestratorka

 

 

 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Poszukuje kandydatów do zatrudnienia na czas trwania projektu pn.

”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci

i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”  

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO

nr RPWP.07.02.02-30-0001/18 na stanowisko: 

 

Rejestratorki

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie
 • obsługa komputera

Wymagania dodatkowe:

 • dodatkowo punktowany będzie każdy rok przepracowany na podobnym stanowisku
 • znajomość programu ESCULAP
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność komunikacji

Główne obowiązki:

 • rejestracja pacjentów biorących udział w projekcie
 • nadzór nad właściwym obiegiem dokumentacji medycznej projektu
 • weryfikacja i uzupełnienie danych pacjentów biorących udział w projekcie
 • współpraca z kadra lekarską
 • dbałość o kulturę osobistą i porządek w miejscu pracy
 • poszanowanie praw pacjenta

Oferujemy:

 • zatrudnienie  na  umowę o pracę na czas trwania projektu w Szpitalu  o ugruntowanej pozycji w ortopedii  i rehabilitacji, w którym  leczymy, pielęgnujemy  i uczymy w oparciu o najwyższe standardy

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacy wraz z klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu z siedzibą w  Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147,  moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Rejestratorki. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”    
 • Kserokopie dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe
 • Kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. 

 

na adres: kancelaria@orsk.ump.edu.pl

W tytule wiadomości proszę podać: zatrudnienie ,,MPD”

W terminie do 8 marca 2019 r.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACYJNYCH  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147(dalej Szpital);
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Rejestratorki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, podmiotom przetwarzającym w celu wskazanym w pkt. 2, adekwatnie do wymogów stosowanej w Szpitalu „Polityki Ochrony Danych Osobowych”;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Rejestratorki);
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Rejestratorki

 

Pracodawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

 

 

« wróć
Publikujący: Maciej Gerwatowski
Publikacja: 2019-02-27
Autor: Przemysław Daroszewski
Aktualizacja: 2019-02-27 15:16:19
Wizyt na stronie: 380
Archiwum: [wersji strony: 12]