Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Oferty pracy / konkursy »
Drukuj

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Poznań, dnia 14.03.2018r.

 

 

Dyrektor

Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego  im. Wiktora Degi

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ogłasza konkurs  na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki

 

 

Kandydaci posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 Nr 151, poz. 896) proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012r. poz. 182 ze zm.).

Dokumenty  należy składać osobiście w Sekretariacie Szpitala, parter pokój 44 lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce) w zamkniętych kopertach na adres:

 

 Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  im. Wiktora Degi
Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań

 

Na kopercie kandydat zgłaszający się do konkursu umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

 

„Konkurs  na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym  im. Wiktora Degi

Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

 

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, o którym mowa wyżej udostępniane są do wglądu w Sekretariacie Szpitala, parter pokój 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami telefonu: 61-831-03-31, 61-831-03-32.

 

Termin składania ofert upłynie w dniu 27.03.2018r.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert. O terminie rozmowy  kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

20180314_ogloszenie_naczelna_pielegniarka.pdf 

następny »
« wróć
Publikujący: Maciej Gerwatowski
Publikacja: 2018-03-14
Autor: Przemysław Daroszewski
Aktualizacja: 2018-03-14 08:08:53
Wizyt na stronie: 152
Archiwum: [wersji strony: 4]