Ogłoszenia o zamówieniach społecznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Archiwum postępowań