Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Organizacja Szpitala »
Drukuj

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry i zasady ich udostępniania:

Szpital prowadzi księgi ewidencyjne, rejestry spraw i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami regulaminami i instrukcjami wewnętrznymi. Rodzaje rejestrów i ksiąg ewidencyjnych określają przepisy właściwe przedmiotom spraw i komórkom organizacyjnym Szpitala.

Szpital prowadzi:

 1. )   Rejestr Korespondencji,
 2. )   Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw,
 3. )   Rejestr Wizyt Przedstawicieli Firm z Branży Medycznej,
 4. )   Ewidencję Wniosków o Udostępnienie Dokumentacji Medycznej,
 5. )   Rejestr Skarg i Wniosków,
 6. )   Rejestr Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego,
 7. )   Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych,
 8. )   Księgę Główną Przyjęć i Wypisów,
 9. )   Listy Oczekujących.

 

Archiwa i zasady ich udostępniania:

Składnica Akt Szpitala prowadzona jest przez Dział Dokumentacji Medycznej, Naukowej i Administracji. Dokumenty pozostające w Składnicy Akt udostępniane są osobom trzecim na wniosek strony zainteresowanej, w oparciu o obowiązujące akty prawne:

 1. ) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 2. ) Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012, Nr 0, poz. 159 ze zm.),
 3. ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697 ze zm.).
« poprzedni
« wróć
Publikujący: Anna Kominek
Publikacja: 2013-03-11
Autor: Anna Kominek
Aktualizacja: 2017-05-05 07:40:57
Wizyt na stronie: 4404
Archiwum: [wersji strony: 5]