Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Organizacja Szpitala »
Drukuj

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry i zasady ich udostępniania:

Szpital prowadzi księgi ewidencyjne, rejestry spraw i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami regulaminami i instrukcjami wewnętrznymi. Rodzaje rejestrów i ksiąg ewidencyjnych określają przepisy właściwe przedmiotom spraw i komórkom organizacyjnym Szpitala.

Szpital prowadzi:

 1. )   Rejestr Korespondencji,
 2. )   Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw,
 3. )   Rejestr Wizyt Przedstawicieli Firm z Branży Medycznej,
 4. )   Ewidencję Wniosków o Udostępnienie Dokumentacji Medycznej,
 5. )   Rejestr Skarg i Wniosków,
 6. )   Rejestr Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego,
 7. )   Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych,
 8. )   Księgę Główną Przyjęć i Wypisów,
 9. )   Listy Oczekujących.

 

Archiwa i zasady ich udostępniania:

Dokumenty pozostające w Składnicy Akt udostępniane są osobom trzecim na wniosek strony zainteresowanej, w oparciu o obowiązujące akty prawne:

 1. ) RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119)
 2. ) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000),
 3. ) Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1318 ze zm.),
 4. ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069 z późn. zm.).
« poprzedni
« wróć
Publikujący: Maciej Gerwatowski
Publikacja: 2013-03-11
Autor: Anna Kominek
Aktualizacja: 2018-06-05 12:09:53
Wizyt na stronie: 7495
Archiwum: [wersji strony: 6]