Organizacja Szpitala

Struktura organizacyjna

20-05-2019

Przedmiot działalności Szpitala

11-03-2013

Rejestry, ewidencje i archiwa

11-03-2013

Szpital prowadzi księgi ewidencyjne, rejestry spraw i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami regulaminami i instrukcjami wewnętrznymi. Rodzaje rejestrów i ksiąg ewidencyjnych określają przepisy właściwe przedmiotom spraw i komórkom organizacyjnym Szpitala.