Informacja publiczna niezamieszczona na stronie podmiotowej BIP może być udostępniona na wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późń. zm.). W celu uzyskania informacji wypełniony wniosek należy przesłać na adres Szpitala, bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: orsk@orsk.ump.edu.pl

 

 BIPWniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_1.pdf

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.