Materiały do Biuletynu Informacji Publicznej redaguje:

 

Maciej Gerwatowski

Tel. (61) 8-310-286

e-mail: magerwatowski@orsk.ump.edu.pl

 

 

Zamówienia publiczne redaguje:

 

mgr Monika Pietrzyk

 

Tel. (61) 8-310-142

e-mail: mpietrzyk@orsk.ump.edu.pl