Materiały do Biuletynu Informacji Publicznej redaguje:

 

mgr Anna Kominek

Tel. (61) 8-310-298

e-mail: akominek@orsk.ump.edu.pl