Materiały do Biuletynu Informacji Publicznej redaguje:

 

mgr Anna Kominek

Tel. (61) 8-310-298

e-mail: akominek@orsk.ump.edu.pl

 

 

Zamówienia publiczne redaguje:

 

mgr Maciej Perdoch

 

Tel. (61) 8-310-142

e-mail: mperdoch@orsk.ump.edu.pl