Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie pacjentów do Szpitala i Poradni

09-01-2013

Zapisy na listę oczekujących

09-01-2013

Przyjmowanie korespondencji

09-01-2013

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

09-01-2013

Przyjmowanie przedstawicieli handlowych

11-03-2013

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

09-01-2013