Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw »
Drukuj

Przyjmowanie pacjentów do Szpitala i Poradni

  1. Zgłaszając się do Szpitala pacjent powinien przedstawić ważne skierowanie. W przypadku zapisu na listę oczekujących, skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
  2. Na wizytę do lekarza (Poradnie) zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.
  3. Pacjent nie może zgłosić się do Szpitala lub zapisać na listę oczekujących drogą korespondencyjną oraz telefoniczną.
  4. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
  5. Zapisy na listę oczekujących odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, wg kolejności zgłoszeń.
  6. Jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest wyznaczany w rejestracji, następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących.
  7. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany pisemnie o zmianie terminu.
  8. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz korzystania bez skierowania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami), za okazaniem właściwego dokumentu, mają:

                                                                                                                                       

L.P. OSOBY O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH

Korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

BEZ SKIEROWANIA

Prawo do korzystania POZA KOLEJNOŚCIĄ

ze świadczeń opieki zdrowotnej

1

Inwalidzi wojenni

TAK

TAK

2 Osoby represjonowane

TAK

NIE
3 Kombatanci 

TAK

TAK

4 Inwalidzi wojskowi

TAK

TAK

5 Uprawnieni żołnierze lub pracownicy tylko w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa TAK TAK
6 Weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa NIE NIE
7 Weteran poszkodowany uprawniony do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa TAK TAK
8 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych TAK NIE
9 Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" NIE TAK
10 Osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" NIE TAK
11 Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządów NIE NIE
12 Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej. NIE NIE

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie. 
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne udzielone są tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, zrealizowane zostanie w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie udzielone będzie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

następny »
« wróć
Publikujący: Maciej Gerwatowski
Publikacja: 2013-01-09
Autor: Anna Kominek
Aktualizacja: 2018-05-14 14:12:55
Wizyt na stronie: 10274
Archiwum: [wersji strony: 11]