Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna » Status prawny »
Drukuj

Sposoby stanowienia aktów publiczno-prawnych

Decyzje w sprawie zatwierdzenia Statutu, zmian do Statutu i innych zadań wynikających z Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) podejmuje Senat Uczelni w drodze uchwał.

Dyrektor Szpitala wydaje i zatwierdza wewnętrzne akty normatywne: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

Rada Społeczna, jako organ inicjujący i opiniodawczy Uczelni oraz organ doradczy Dyrektora Szpitala, przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szpitala w drodze podejmowanych uchwał.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Uczelni.

« poprzedni | następny »
« wróć
Publikujący: Anna Kominek
Publikacja: 2013-03-11
Autor: Anna Kominek
Aktualizacja: 2013-03-11 11:09:40
Wizyt na stronie: 2316
Brak wersji archiwalnych