Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
bip
Jestes tu: Strona główna »
Drukuj

Ogłoszenia o zamówieniach społecznych

Poznań, 10 lipca 2017 r. 
 
Informacja o udzieleniu zamówienia
 
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr rej.  DZPS/KS/21/17 pn. Świadczenie usług pocztowych udzielono zamówienia wykonawcy: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
 
Wersja ogłoszenia w formacie PDF poniżej:
 
 

Poznań,  26 czerwca 2017r.
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w na podstawie art.138o ustawy Pzp - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH  (Nr rej. DZPS/KS/21/17)
 
 
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne – Świadczenie usług pocztowych -  złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi.
 
Odpowiedzi na pytania w formacie PDF poniżej:
 
 

Poznań,  23 czerwca 2017r.
 
 
Dotyczy:  ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych (nr rej. DZPS/KS/21/17)
 
 
 
Zamawijacy informuje, że ze względów organizacyjnych przedłuża termin składania ofert do ww. postępowania. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień  28 czerwca 2017r. Godzina i miejsce otwarcia nie ulega zmianie.
 
Wersja ogłoszenia w formacie PDF poniżej:
 
 

 

Poznań,  22 czerwca 2017r.
 
 
Dotyczy:  ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych  (nr rej. DZPS/KS/21/17)
 
 
Zamawijacy informuje, że ze względów organizacyjnych przedłuża termin składania ofert do ww. postępowania. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień  27 czerwca 2017r. Godzina i miejsce otwarcia nie ulega zmianie.
 
Wersja ogłoszenia w formacie PDF poniżej:
 
 

Poznań, 21 czerwca 2017r.
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w na podstawie art.138o ustawy Pzp - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH (Nr rej. DZPS/KS/21/17)
 
 
Zamawiający modyfikuje treść zapisów w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w  Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH
 
 
Treść zapisu po modyfikacji w wersji PDF poniżej:
 
 
 
 
Odpowiedzi na pytania w wersji PDF poniżej:
 
 
 

Poznań, 20 czerwca 2017r.
 
 
Dotyczy:  ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - Świadczenie usług pocztowych   (nr rej. DZPS/KS/21/17)
 
 
 
W związku z dużą ilością pytań, które wpłynęły do ww. postępowania przetargowego, zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert zostanie podany w oddzielnym piśmie, wraz z udzielonymi odpowiedziami na pytania. 
 
Plik w formie PDF poniżej:
 

 

 


 
Poznań, 13 czerwca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie  art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  o  wartości  zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej  w złotych  równowart6ości  kwoty 750 000  euro, na:
 
 
ŚWIADCZENIE  USŁUG  POCZTOWYCH 
 
nr rejestru: (DZPS/KS/21/17)
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 64 10000-7 
Załączniki do ogłoszenia  stanowią:
Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 –  Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy, 
Załącznik nr 4  – Oświadczenie dot. spełniania warunków, 
Załącznik nr 5 – Projekt umowy,
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy: Wykaz usług,
Załącznik nr 7  -  Oświadczenie odnośnie polisy,
Załącznik nr 8 – Oświadczenie dot. dostępem dla osób niepełnosprawnych,
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dot. dysponowaniem placówką  na terenie gminy
 
Pełna wersja ogłoszenia w formacie PDF poniżej:
 
Publikujący: Anna Kominek
Publikacja: 2017-06-13
Autor: Aleksandra Szylko
Aktualizacja: 2017-07-18 13:53:04
Wizyt na stronie: 5197
Archiwum: [wersji strony: 9]